Поновлення документів з Росії. Отримання російських повторних свідоцтв та дублікатів РАЦС РФ.

Довідки про відсутність судимості на території Російської Федерації з МВС РФ.

Київський Центр Легалізації надає послуги з отримання та відновлення документів з РАЦС Російської Федерації. Через штат співробітників нашої компанії на території Росії ми на замовлення клієнтів отримуємо свідоцтва про народження, про укладення шлюбу, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені / прізвища, витяги про шлюб та інші свідоцтва, довідки, документи з органів ЗАГС та архівів Росії. Для даного процесу буде необхідно оформити довіреність від власника документа.

Для отримання цього документа Ви можете звернутися до нас особисто або онлайн, по електронній пошті, телефону і.т.д.
Особиста присутність НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ для замовлення повторного свідоцтва про народження з РФ.

Що для цього потрібно?

 • Необхідно вказати дані з свідоцтва про народження: прізвище, ім’я, по-батькові, дата і місце народження, ПІБ батьків (або надати фотокопію документа, якщо є в наявності)
 • Оформити довіреність на ім’я співробітників нашого Центру у нотаріуса (якщо в Україні) або в консульстві (якщо за кордоном), і переслати / передати оригінал довіреності на адресу нашого офісу
 • Надати копію паспорта
 • Якщо прізвище в свідоцтві про народження не відповідає прізвищу в паспорті, необхідно надати копії підтверджуючих документів, документів про зміну імені / прізвища (копію свідоцтва про шлюб, про зміну прізвища і т.і.)

Хто може звернутися за отриманням дублІкату Свідоцтва про Народження?

За повторним Свідоцтвом про Народження до нас може звернутися власник документа, або його батьки, якщо власник документа не досяг віку 18 років. Громадянство для цього процесу не має значення.

Як проходить процес?

 • Ви маєте надати дані на ємейл та оригінал довіреності
 • Потрібно буде внести часткову передоплату (50%). Оплата на розрахунковий рахунок в гривнях, або кредитною карткою онлайн, або готівкою в нашому офісі
 • Після отримання документа відправляємо на Ваш ємейл скановану копію і рахунок на остаточний розрахунок.
 • Відправляємо оригінал документа за вказаною Вами адресою (в Україні чи за кордон)
 • Документ, виданий в Російській Федерації після виконання перекладу на українську мову готовий для використання на території України.АЛЕ! Якщо документ потрібно буде використовувати в країні-учасниці Гаазької конвенції, на документ необхідно отримати Апостиль в Російській Федерації. Цю послугу ми також надаємо.

За получением этого документа Вы можете обратиться к нам лично или онлайн, по электронной почте, телефону и.т.д.

Личное присутствие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для заказа повторного свидетельства о браке из России.

Что нужно для этого нужно?

 • Необходимо указать данные из свидетельства о браке:
  • Фамилия, имя, отчество супругов, дата и место регистрации брака (или предоставить фотокопию документа, если имеется в наличии)
  • Брак действителен на данный момент? Не расторгнут? Супруги живы?
 • Оформить доверенность на имя сотрудников нашего центра у нотариуса (если в Украине) или в консульстве (если за границей), и переслать/передать оригинал доверенности на адрес нашего офиса
 • предоставить копию паспорта
 • если фамилия в свидетельстве о браке не соответствует фамилии в паспорте, необходимо предоставить копии подтверждающих документов, документов об изменении имени/фамилии (копию свидетельства о браке, о перемене фамилии и т.д.)

Кто может обратиться за получением дубликата Свидетельства о Браке?

За повторным Свидетельством о Браке к нам может обратиться владелец документа. Гражданство для данного процесса не имеет значения.

Если брак расторгнут – вместо Свидетельства о Брака выдается Справка о регистрации брака (форма 28)

Как проходит процесс?

 • Предоставляете данные и подписанный договор на емейл, или лично в нашем офисе, необходим оригинал доверенности
 • Вносите частичную предоплату (50%). Оплата на расчетный счет в гривнах, или кредитной картой в любой валюте онлайн, либо наличными в нашем офисе
 • После получения документа отправляем на Ваш емейл сканированную копию и счет на окончательный расчет
 • Отправляем оригинал документа на указанный Вами адрес (в Украине или за границу)

Документ, выданный в Российской Федерации после выполнения перевода на украинский язык готов для использования на территории Украины.

НО! Если документ предполагается использовать в стране-участнице Гаагской конвенции, на документ необходимо получить Апостиль в Российской Федерации. Эту услугу  мы также предоставляем.

За получением этого документа Вы можете обратиться к нам лично или онлайн, по электронной почте, телефону и.т.д.

Личное присутствие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для заказа повторного свидетельства о расторжении браке из России.

Что нужно для этого нужно?

 • Необходимо указать данные из свидетельства о разводе:
  • Фамилия, имя, отчество супругов, дата и место регистрации расторжения брака (или предоставить фотокопию документа, если имеется в наличии)
 • Оформить доверенность на имя сотрудников нашего центра у нотариуса (если в Украине) или в консульстве (если за границей), и переслать/передать оригинал доверенности на адрес нашего офиса
 • предоставить копию паспорта
 • если фамилия в свидетельстве о расторжении брака не соответствует фамилии в паспорте, необходимо предоставить копии подтверждающих документов, документов об изменении имени/фамилии (копию свидетельства о браке, о перемене фамилии и т.д.)

Кто может обратиться за получением дубликата Свидетельства о Расторжении брака?

За повторным Свидетельством о разводе к нам может обратиться владелец документа. Гражданство для данного процесса не имеет значения.

Как проходит процесс?

 • Предоставляете данные и подписанный договор на емейл, или лично в нашем офисе, необходим оригинал доверенности
 • Вносите частичную предоплату (50%). Оплата на расчетный счет в гривнах, или кредитной картой в любой валюте онлайн, либо наличными в нашем офисе
 • После получения документа отправляем на Ваш емейл сканированную копию и счет на окончательный расчет
 • Отправляем оригинал документа на указанный Вами адрес (в Украине или за границу)

Документ, выданный в Российской Федерации после выполнения перевода на украинский язык готов для использования на территории Украины.

НО! Если документ предполагается использовать в стране-участнице Гаагской конвенции, на документ необходимо получить Апостиль в Российской Федерации. Эту услугу  мы также предоставляем.

За получением свидетельства о смерти Вашего родственника Вы можете обратиться к нам лично или онлайн, по электронной почте, телефону и.т.д.

Личное присутствие заказчика НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для заказа этого документа из России.

Что нужно для этого нужно?

 • Необходимо указать данные из свидетельства о смерти:
  • Фамилия, имя, отчество, дата и место регистрации смерти (или предоставить фотокопию документа, если имеется в наличии)
 • Оформить доверенность на имя сотрудников нашего центра у нотариуса (если в Украине) или в консульстве (если за границей), и переслать/передать оригинал доверенности на адрес нашего офиса
 • предоставить копию паспорта
 • предоставить копии документов, подтверждающих родство с умершим

Кто может обратиться за получением Свидетельства о Смерти?

За Свидетельством о смерти к нам может обратиться супруг/супруга умершего, дети, внуки. Гражданство для данного процесса не имеет значения.

Как проходит процесс?

 • Предоставляете данные и подписанный договор на емейл, или лично в нашем офисе, необходим оригинал доверенности
 • Вносите частичную предоплату (50%). Оплата на расчетный счет в гривнах, или кредитной картой в любой валюте онлайн, либо наличными в нашем офисе
 • После получения документа отправляем на Ваш емейл сканированную копию и счет на окончательный расчет
 • Отправляем оригинал документа на указанный Вами адрес (в Украине или за границу)

Документ, выданный в Российской Федерации после выполнения перевода на украинский язык готов для использования на территории Украины.

НО! Если документ предполагается использовать в стране-участнице Гаагской конвенции, на документ необходимо получить Апостиль в Российской Федерации. Эту услугу  мы также предоставляем.

За получением этого документа Вы можете обратиться к нам лично или онлайн, по электронной почте, телефону и.т.д.

Личное присутствие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для заказа справки о несудимости из России.

Что нужно для этого нужно?

 • предоставить копию паспорта
 • указать все фамилии, имена, отчества, которыми Вы пользовались
 • указать все места регистрации места жительства в России

Кто может обратиться за получением Справки об отсутствии судимости?

За получением данного документа может обратиться только владелец документа. Гражданство для данного процесса не имеет значения.

Как проходит процесс?

 • Предоставляете данные и подписанный договор на емейл, или лично в нашем офисе
 • Вносите предоплату. Оплата на расчетный счет в гривнах, или кредитной картой в любой валюте онлайн, либо наличными в нашем офисе
 • После получения документа отправляем на Ваш емейл сканированную копию и счет на окончательный расчет
 • Отправляем оригинал документа на указанный Вами адрес (в Украине или за границу)

Документ, выданный в Российской Федерации после выполнения перевода на украинский язык готов для использования на территории Украины.

НО! Если документ предполагается использовать в стране-участнице Гаагской конвенции, на документ необходимо получить Апостиль в Российской Федерации. Эту услугу  мы также предоставляем.

Апостиль документів з Росії

Як відомо, апостиль на документ ставиться в країні походження документу, відповідно і апостиль на документи з Росії, або колишньої РСФСР має бути отриманий в Російськії Федерації.

Київський Центр Легалізації надає послуги з апостилювання документів, виданих офіційними органами Російської Федерації. Для отримання апостиля довіреність  не потрібна, за винятком тих випадків, коли апостиль необхідний для документів про освіту в РФ.

За отриманням апостиля з РФ Ви можете звернутися до нас особисто або онлайн, по електронній пошті, телефону і.т.д.

Особиста присутність НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ для замовлення апостиля з Росії.

Що для цього потрібно?

 • Необхідно надати оригінал документу РАЦС

Хто може звернутися за отриманням Апостилю на документ РАЦС з Російської Федерації?

За Апостилем на документ РАЦС Росії до нас може звернутися будь-яка особа, без обмеження. Громадянство для даного процесу не має значення.

Як проходить процес?

 • Ви маєте надати оригінал документу РАЦС
 • Для процесу необхідно внесення часткової передоплати з боку замовника. Оплата на розрахунковий рахунок в гривнях, або кредитною карткою в будь-якій валюті онлайн, або готівкою в нашому офісі
 • Після отримання апостиля на документ відправляємо на Ваш ємейл скановану копію і рахунок на остаточний розрахунок
 • Відправляємо оригінал документа з апостилем за вказаною Вами адресою (в Україні чи за кордон)
 • Документ, виданий в Російській Федерації після виконання перекладу на українську мову з нотаріальним засвідченням готовий для використання на території України.

За получением Апостиля из РФ Вы можете обратиться к нам лично или онлайн, по электронной почте, телефону и.т.д.

ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для заказа апостиля из России.

Что нужно для этого нужно?

 • Необходимо предоставить оригинал документа об образовании (дипломы, аттестаты, сертификаты и т.д.)
 • Необходима нотариальная доверенность от владельца документа (если доверенность оформляется на территории Украины)

Кто может обратиться за получением Апостиля на документ об образовании, выданный в Российской Федерации?

За получением апостиля на документ об образовании, выданный в РФ к нам может обратиться любое лицо, без ограничения. Гражданство для данного процесса не имеет значения.

Как проходит процесс?

 • Предоставляете оригинал учебного документа и оригинал доверенности
 • Вносите частичную предоплату. Оплата на расчетный счет в гривнах, или кредитной картой в любой валюте онлайн, либо наличными в нашем офисе
 • После получения апостиля на документ отправляем на Ваш емейл сканированную копию и счет на окончательный расчет
 • Отправляем оригинал документа с апостилем на указанный Вами адрес (в Украине или за границу)

Документ, выданный в Российской Федерации после выполнения перевода на украинский язык готов для использования на территории Украины.

Документи з Росії для Італії

Апостиль, переклад і легалізація перекладів в консульстві Італії в Російській Федерації. Оформлення освітніх документів, виданих в Росії для дії в Італії. Dichiarazione di valore російських дипломів.

До оформлення документів з Росії, необхідних для надання на території Італії, є певні вимоги.

Повна процедура підготовки документів включає кілька етапів:

 • Отримання апостиля Росії на оригінал документа;
 • Переклад у перекладача соціального відділу в РФ на італійську мову;
 • Легалізація (посвідчення) перекладу в консульському відділі посольства Італії в Російській Федерації.

Наш Центр виконує всі ці процедури і після завершення повного процесу висилає готовий документ на адресу замовника в будь-яку точку світу

Для продолжения обучения или для работы в Италии по специальности, полученной в России, необходимо легализовать документы об образовании из РФ для действия в Италии. Предусмотрена процедура оформления Dichiarazione di valore (DDV):

 • на оригиналы документов об образовании ставится апостиль;
 • выполняется перевод аккредитованным переводчиком на итальянский язык;
 • документ с переводом легализуется в консульском отделе;
 • документы подаются в консульский отдел Италии для оформления Dichiarazione di valore.

Наш Центр выполняет все данные процедуры и после завершения полного процесса высылает готовый документ на адрес заказчика в любую точку мира.

Вартість послуг

Країна видачі документу
Тип документу
Тип послуги
Вартість*
Росія, Російська Федерація, РФ (раніше РСФСР)Свідоцтво РАЦС (про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про смерть і т.д., довідки та витяги з РАЦС РФ)отримання Апостилю РФ на оригінал документавід 5300 грн.
отримання повторного документа без Апостилю РФвід 5000 грн.
отримання повторного документа з Апостилем РФвід 7500 грн.
Довідка про відсутність судимостіотримання Довідки з Апостилем РФ7500 грн.
отримання Довідки без Апостиля РФ6000 грн.
Документ про Освіту (Диплом + Додаток)отримання Апостиля РФ на Диплом+Додаток5700 грн.
Спеціальна пропозиція для замовлення російських документів для Італії
Свідоцтво РАЦС (про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про смерть і т.д., довідки та витяги з РАЦС РФ)отримання повторного документа + Апостиль РФ + акредитований переклад в консульстві Італії в Москві + легалізація перекладу в Італійському консульстві в Росіївід 9300 грн.
Довідка про відсутність судимостіОтримання довідки в РФ + Апостиль РФ + акредитований переклад в консульстві Італії в Москві + легалізація перекладу в Італійському консульстві в Росіївід 10500 грн.
*вартість враховує пересилання та доставку готового замовлення до України

Термін виконання послуги залежить від регіону в Російській Федерації, в якому було видано документ. 

 • Адигея
 • Алтай
 • Алтайський край
 • Амурська область
 • Архангельська область
 • Астраханська область
 • Башкортостан
 • Бєлгородська область
 • Брянська область
 • Бурятія
 • Володимирська область
 • Волгоградська область
 • Вологодська область
 • Воронезька область
 • Дагестан
 • Єврейська АО
 • Забайкальський край
 • Іванівська область
 • Інгушетія
 • Іркутська область
 • Кабардино-Балкарія
 • Калінінградська область
 • Калмикія
 • Калузька область
 • Камчатський край
 • Карачаєво-Черкесія
 • Карелія
 • Кемеровська область
 • Кіровська область
 • Комі
 • Костромська область
 • Краснодарський край
 • Красноярський край
 • Курганська область
 • Курська область
 • Ленінградська область
 • Ліпецька область
 • Магаданська область
 • Марій Ел
 • Мордовія
 • Москва
 • Московська область
 • Мурманська область
 • Ненецький АО
 • Нижегородська область
 • Новгородська область
 • Новосибірська область
 • Омська область
 • Оренбурзька область
 • Орловська область
 • Пензенська область
 • Пермский край
 • Приморський край
 • Псковська область
 • Ростовська область
 • Рязанська область
 • Самарська область
 • Санкт-Петербург
 • Саратовська область
 • Саха (Якутія)
 • Сахалинська область
 • Свердловська область
 • Північна Осетія Аланія
 • Смоленська область
 • Ставропольський край
 • Тамбовська область
 • Татарстан
 • Тверська область
 • Томська область
 • Тульська область
 • Тива
 • Тюменська область
 • Удмуртія
 • Ульяновська область
 • Хабаровський край
 • Хакасія
 • Ханти-Мансійський АО – Югра
 • Челябінська область
 • Чечня
 • Чувашія
 • Чукотський АТ
 • Ямало-Ненецький АО
 • Ярославська область

Поширені запитання

(Свідоцтва про Народження, Свідоцтва про Шлюб, Свідоцтва про Розірвання Шлюбу, Свідоцтва про Смерть і ін.)

 • Часто під час подачі документів до органів іноземних держав, потрібно Свідоцтво про народження з датою видачі не більше 3-6 місяців
 • Якщо Свідоцтво про народження необхідно підготувати для дії в іншій країні – поставити апостиль або легалізувати
 • Якщо Свідоцтво про народження видано за часів СРСР, а необхідно Свідоцтво про народження нового зразка
 • Якщо потрібен апостиль, але оригінал документа заламінований (вкритий захисною плівкою), містить сторонні позначки (штампи, печатки, виправлення і т.і.)
 • Якщо потрібен апостиль, а зміст документа і печатка на оригіналі документу не повністю читаються
 • Якщо оригінал Свідоцтва про народження загублений або пошкоджений

Під час отримання повторного Свідоцтва про Народження нового зразка здавати старе свідоцтво не потрібно – воно є дійсним на території РФ.

Кількість копій Свідоцтва про Народження – не обмежена законом і інструкціями.

Консульство РФ не видає свідоцтв РАЦС або довідок про відсутність судимості в РФ і не завіряє їх апостилем

klc-kiev-ua_flags_F1

Подальша легалізація документів з врахуванням особливостей підготовки для кожної країни окремо.

Оберіть свою країну з переліку