Документи, які були видані в Україні для дії в іншій країні повинні бути “підтверджені” і / або “легалізовані” для визнання їх дійсності в іншій країні і були прийняті за місцем призначення. Відповідно до даної процедури, різні печатки та підписи ставляться на українському документі.

Кількість і тип засвідчень і підтверджень, які Вам будуть потрібні на документі, залежить від виду документа, органу видачі, і участі приймаючої країни в міжнародному договорі з легалізації документів

Апостиль на документ

На документах, виданих компетентними органами України, і призначених для використання на території іншої держави, проставляється спеціальний штамп – Апостиль.

 

Ставимо Апостиль в Міністерстві Юстиції України:

 • Документи з органів РАЦС України
  • Свідоцтво про народження
  • Свідоцтво про шлюб
  • Свідоцтво про розірвання шлюбу
  • Свідоцтво про смерть
  • Витяги з державного реєстру
 • Документи з органів нотаріату
  • Заяви про сімейний стан
  • Згода батьків
  • Довіреності
  • Аффідевіти
  • Контракти, Договори, Шлюбні Договори
  • Нотаріальні копії документів
  • Нотаріально завірені переклади документів
 • Копії рішень Суду

 

Ставимо Апостиль в Міністерстві Закордонних Справ України:

 

 • Документи з органів МВС та Національної Поліції України
  • Довідки про відсутність судимості
 • Документи з Районних Управлінь Державної Адміністрації
  • Довідка про реєстрацію за місцем проживання (з ЦНАП)
 • Документи і Довідки з Міграційної Служби України
 • Документи з Пенсійного Фонду України
 • Документи з Податкових (Фіскальних) Служб України

 

Ставимо Апостиль в Міністерстві Освіти і Науки України:

 • Оригінали Документів про освіту в Україні

 

Перелік країн, які вимагають Апостиль

Надіслати документ на Апостиль

Легалізація документа

Консульська легалізація полягає в підтвердженні відповідності документа законодавству держави його походження і являє собою засвідчення справжності підпису посадової особи, його статусу і, в належних випадках, печатки уповноваженого державного органу на документі з метою використання його в іншій державі.

 

Ставимо печатки Легалізації в Міністерстві Юстиції України і в Міністерстві Закордонних Справ України, а також легалізуємо в консульствах і посольствах іноземних держав в Україні

 • Документи з органів РАЦС України
  • Свідоцтво про народження
  • Свідоцтво про шлюб
  • Свідоцтво про Розірвання Браку
  • Свідоцтво про Смерть
  • Витяги з державного реєстру
 • Документи з органів нотаріату
  • Заяви про сімейний стан
  • Згода батьків
  • Довіреності
  • Аффідевіти
  • Контракти, Договори, Шлюбні Договори
  • Нотаріальні копії документів
  • Нотаріально завірені переклади документів
 • Копії рішень Суду
 • Документи з органів МВС та Національної Поліції України
  • Довідки про відсутність судимості
 • Документи з Районних Управлінь Державної Адміністрації
  • Довідка про реєстрацію за місцем проживання (з ЦНАП)
 • Документи і Довідки з Міграційної Служби України
 • Документи з Пенсійного Фонду України
 • Документи з Податкових (Фіскальних) Служб України

 

Перелік країн, які вимагають консульську легалізацію документів

Надіслати документ на Легалізацію
klc-kiev-ua_flags_F2

Тип оформлення документа - Апостиль або Легалізація - залежить від відмінностей підготовки для кожної країни окремо.

Оберіть країну з переліку

Апостиль або Консульська Легалізація

Документи, які видані і мають юридичну силу на території України, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення.

В даний час існує 2 способи такого посвідчення – Консульська Легалізація документів і проставлення Апостилю.

Вибрати той чи інший спосіб Ви самостійно не маєте можливості, так як це визначається міжнародними нормативними актами, і Вам потрібно лише їх дотримуватися

.

(перелік країн із Консульською Легалізацією)

полягає в підтвердженні відповідності документів законодавству держави їхнього походження і являє собою засвідчення справжності підпису посадової особи, її посади і, в належних випадках, печатки уповноваженого державного органу на документах з метою використання їх в іншій державі.

Іноземні документи, призначені для використання на території України, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Україні.

У першому випадку документ спочатку засвідчується в Міністерстві закордонних справ чи іншому уповноваженому органі держави, на території якої було видано документ, а потім легалізується в консульській установі України в даній державі.

У другому випадку іноземний документ спочатку засвідчується в дипломатичному представництві або консульській установі тієї держави, на території якого був виданий документ, а потім легалізується в Департаменті консульської служби МЗС України.

І в тому і в іншому випадку за потреби може вимагатися нотаріально засвідчений переклад документа на українську мову.

Процедура легалізації є досить складною і вимагає значних витрат. Однак вона недосконала – документ, який пройшов таку багатоступінчасту і трудомістку процедуру, виявляється дійсним тільки для держави, консульська служба якої його легалізувала.

Якщо країна походження документа НЕ є учасницею Гаазької Конвенції про Легалізацію Документів, а документ необхідний в Україні або іншій країні, знову застосовується “метод послідовного підтвердження” з проставленням останньої друку в Консульстві України (або Консульстві іншої країни, куди буде направлений документ) в країні походження документа.

Список деяких країн, що вимагають консульську легалізацію документів: ОАЕ, Китай, Канада, Катар, Кувейт, Єгипет, Ліван, Лівія, Алжир, Сирія, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Йорданія, та ін.

Образцы документов для стран с Консульской Легализацией

З метою спрощення процесу визнання іноземних документів в 1961 році в Гаазі (Нідерланди) була підписана Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція).

Відповідно до Гаазької конвенції на документах, виданих компетентними органами однієї держави, і призначених для використання на території іншої держави, проставляється спеціальний штамп – Апостиль

Він може ставитися безпосередньо на документ або проставлятися на окремому аркуші, скріпленим з документом.

Апостиль “засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено документ” (ст. 5).

Підпис, печатка або штампа компетентним органом на апостилі не потребують ніякого подальшого засвідчення або легалізації, а документ, на якому проставлено апостиль, може бути використаний в будь-який з країн – учасниць Гаазької конвенції.

Установи України, уповноважені проставляти апостиль на документах:

 • Міністерство юстиції України

 • Міністерство закордонних справ України

 • Міністерство освіти та науки України

Однак, легалізація та проставлення апостиля не вимагатиметься, якщо міжнародним договором передбачено скасування або спрощення цих процедур.

Так, двосторонніми договорами про взаємну правову допомогу і Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року передбачено, що документи, які на території однієї з Договірних Сторін виготовлені та засвідчені установою або спеціально на те уповноваженим органом в межах їх компетенції і за встановленою формою і скріплені офіційною печаткою, не вимагають на території іншої Договірної сторони будь-якого засвідчення (легалізації). Відносно таких документів може вимагатися лише їх нотаріально завірений переклад.

Учасниками цієї конвенції є: Республіка Білорусь, Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія, Україна, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Туркменістан, Азербайджанська республіка, Грузія

.